پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پوشش حریر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پوشش دیبا

اعم

استعمال حریر، پوشش ( عمل )

اخص

پوشش حریر خالص، پوشش حریر در احرام، پوشش حریر در غیر نماز، پوشش حریر در نماز، پوشش حریر غیر ساتر، پوشش حریر مخلوط، پوشش ضروری حریر بر مرد، پوشش لباس با آستر حریر

وابسته

احرام زن با حریر، افتراش به حریر، پوشش زن، پوشش مرد، تار و پود، جنگ ( فقه )، حریر، خنثی، سوار بر حریر، شهادت با پوشش حریر، مجنون ( فقه )، نماز خنثی با حریر، نماز خوف، نماز زن با حریر، نماز کودک با حریر، نماز مرد با حریر

منابع

 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 168
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 17 : صفحه 208
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 20 : صفحه 30
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 22 : صفحه 117
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 145، 146
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (262-263)، 264
 • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 485، 486
 • توضیح المسائل : صفحه 457
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 82، (83-84)، (84-85)، 85
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 114، 115، 119، 121، 122، 134
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 164
 • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه (314-315)، (317-318)، 319، 326، 330