پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پوشش حریر

وابسته

اختلاط حریر، پوشش حریر خالص

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 168
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 83
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 319، 323، (327-328)