پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پوشش ( عمل )، مستحبات ( فقه )

وابسته

پوشش عورت، تخلّی، ناف

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 17