پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پی، شَحم

اعم

اعضای حیوان

اخص

پیه بازار کفار، پیه بازار مسلمین، پیه در دست کفار،