پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پی، شَحم

اعم

اعضای حیوان

اخص

پیه بازار کفار، پیه بازار مسلمین، پیه در دست کفار، پیه در دست مسلمان، پیه سرزمین کفار، پیه سرزمین مسلمین

وابسته

بیع پیه، بیع گوشت به پیه، طهارت پیه، گوشت

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 25 : صفحه 355