پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پیه

وابسته

بازار مسلمین، پیه بازار کفار

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 116