پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، پیه

وابسته

پیه در دست مسلمان، کافر ( فقه )، نجاسات ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (323-329)
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 147