پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پیه

وابسته

پیه سرزمین کفار

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 116
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (323-329)