پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

َیِ گردن ) عِلْباء؛ عِلْباوان(: رشته‏ای نرم) عَصَب (، پهن و زرد رنگ در گردن، امتداد یافته تا انتهای ستون فقرات.

از آن در باب اطعمه و اشربه یاد شده است.

________________________________________

302

خوردن اجزایی از حیوان ذبح شده از جمله پیِ گردن آن حرام است. برخی آن را مکروه دانسته‏اند؛ لیکن بر حرمت آن نقل شهرت بلکه اجماع شده است. 1

1. شرائع الإسلام 752 /4؛ جواهر الکلام 349 - 342 /36.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 301

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

رشته‏ای نرم (عَصَب)، پهن و زرد رنگ در گردن، امتداد یافته تا انتهای ستون فقرات.

مترادفات

از واژه «پی گردن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

علباء، علباوان

اعم

محرمات حلال گوشت

وابسته

حیوان حلال گوشت، ستون فقرات