پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

2 - 2. چارپایان: از این نوع، درندگان

مانند شیر، 6 و مسخ شدگان همچون فیل، 7 غیر خوردنی‏اند.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 525

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «چارپا» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بهایم ( خاص )، بهیمه ( خاص )، چارپایان

اعم

حیوان خشکی

اخص

انعام، حیوان سم دار

وابسته

پالان، پرنده، حشرات، دعوی سواره و مالک چارپا، ذبح چارپا در حرم، رضاع از چارپا، غرامت چارپا، قسامه در چارپا، هزینه چارپا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه چارپا به زیرصفحه چارپا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 76 : صفحه 49
  • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 243
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 156
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 525