پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کافر ( فقه )

وابسته

اصلی، ذبح کافر اصلی، ذبیحه کافر اصلی، طهارت کافر، غسل میت کافر اصلی، نیم خورده کافر اصلی

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 368
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 79
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 179
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 104، 108