پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

کافر ( فقه )

اخص

بدعت گزار ( فقه )، بغات ( فقه )، سبأیه، علی اللهی، غُلات، مجّبره، مشبهه ( فقه )، مفوضه، منافق ( فقه )، منکر ضروری دین، مُجَسِّمه، ناصبی ( فقه )

وابسته

جهاد با کافر حکمی، حج کافر حکمی، حروریه ( فقه )، حشویه ( فقه )، ذبح کافر حکمی، ذبیحه کافر حکمی، صید کافر حکمی، طهارت کافر، غسل میت کافر حکمی، قضای نماز کافر حکمی، مرجئه ( فقه )، نجاست کافر حکمی، نکاح با کافر حکمی، نماز میت کافر حکمی، نیم خورده کافرحکمی، واقفیه ( فقه )، وقف بر کافر حکمی

منابع

  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 40
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 392
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 307
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه (341-343)
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 150