پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کرک» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

وبر

اعم

پشم

اخص

کرک صید حرم، کرک مردار
به لحاظ حلیت و حرمت:
کرک حرام گوشت، کرک حلال گوشت

وابسته

بیع سلفی کرک، سجده بر کرک