پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کرک حرام گوشت

وابسته

سَمور، نماز با اجزای حرام گوشت

منابع

  • المقنع : صفحه 79