پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام صید، کرک

وابسته

صید در حرم مکه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 20 : صفحه 311
  • مهذب الاحکام جلد 13 : صفحه 291