پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، کسب حرام ( فقه )

اخص

به لحاظ جاندار:
کسب به خوک، کسب به سگ، کسب به عبد کافر
به لحاظ مایعات:
کسب به روغن نجس، کسب به شراب، کسب به مسکر، کسب به منی

وابسته

اقتنای نجاسات، انتفاع از نجاسات، بیع نجاسات، کسب به متنجس، نجاسات ( فقه )

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 71
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 168
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 400
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 111
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 257
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 493
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 2
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 11
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 8
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 5
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 9
 • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 97
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 436
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 28
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 118
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 20