پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

کشتن حیوان ( فقه )

اخص

کشتن حشرات در احرام، کشتن حشرات در مسجد
به لحاظ نوع:
کشتن زنبور عسل، کشتن مورچه

وابسته

اسباب وضو، پشه، زنبور عسل، شپش، کک، مگس، وضو بعد از کشتن حشرات

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 17 : صفحه 281
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 420
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 311
  • صراط النجاة جلد 1 : صفحه 446
  • منیة السائل : صفحه 204