پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، کفاره قسم

وابسته

قسم کافر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 35 : صفحه 259
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 172
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 205