پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کف دست» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

راحة الید

اعم

دست، مواضع سجده، کَفّ

اخص

کفین زن، گودی کف دست

وابسته

استیعاب کف دست، پوشش کف دست زن نمازگزار، دیه کف دست، سجده با کف دو دست، عذر زدن دست بر موارد تیمم، گذاشتن دست بر زمین، مسح پا با کف دست، مسح سر با دست، نگاه به کف دست در قنوت

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 620
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 112
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 30
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 173
 • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 464
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 300
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 135، (138-139)
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 311
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 260
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 346
 • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 419