پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کافر حربی

وابسته

ارتداد کمونیست، روزه قضای کمونیست

منابع

  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 39