پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، گرفتن

وابسته

عین مستاجره

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 268
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 187
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 55
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 73