پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

جرم

جُرم: گناه، بزه.

جُرم در لغت به معنای گناه و خطا و در اصطلاح عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع، و دارای کیفر دنیوی، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره و یا اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب و یا در ارتباط با دیگری، همچون ضرب و جرح و کشتن کسی. بنابر این، جرم در اصطلاح فقهی مرادف معصیت است) ر گناه (؛ هرچند در اصطلاح حقوقی جرم به فعل یا ترک عملی که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، تعریف شده است. بنابر این، بین تعریف فقهی و حقوقی عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا برخی افعال، از قبیل ترک نماز از منظر فقهی، جرم به شمار می‏روند؛ در حالی که از منظر حقوقی جرم محسوب نمی‏شوند. چنان که عکس آن نیز متصور است.

) ر جنایت.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 74

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گناه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اثم ( فقه )، بزه ( فقه )، جرائم ( فقه )، جُرْم، ذنب ( فقه )، گناهان ( فقه )، معاصی ( فقه )، معصیت ( فقه )

اعم

محرمات، منکرات

اخص

اذیت همسایه، اسباب تعزیرات، اسباب حدود ( فقه )، استماع غیبت ( فقه )، استهزا ( فقه )، اسراف ( فقه )، اشاعه فحشا ( فقه )، اشهار سلاح در ملأ عام، اصرار بر گناه ( فقه )، اضلال از سبیل الله، اعانت بر گناه، اعتماد به ظالم، الحاد ( گناه در خانه خدا )، امن از مکر خدا ( فقه )، اِعراض از ذکر خدا ( فقه )، بدعت ( فقه )، بهتان ( فقه )، بهتان به خدا ( فقه )، پولشوئی، تبرج، تخذیل مجاهد، تخلف از جهاد، ترک حج، ترک نماز، ترک واجبات، ترویج کالای اسرائیلی، تعرّب بعد هجرت، تهمت ( فقه )، جرایم سازمان یافته، جرم رایانه ای، حبس حق، حضور در مجلس گناه، حِنث، خلف وعده ( فقه )، خوردن مال یتیم، دروغ ( فقه )، دروغ بر خدا ( فقه )، دشمنی با مؤمن ( فقه )، دیاثت، ربا ( فقه )، ربا خواری ( فقه )، رضایت به ظلم، ساخت محرمات، سخن چینی ( فقه )، سرزنش مسلمان، سفر گناه، شرارت، شکنجه ( فقه )، ظلم ( فقه )، عاق والدین ( فقه )، غش ( فقه )، غناء ( فقه )، غیبت ( فقه )، فتنه ( فقه )، فرار از جهاد بدون عذر، فسق ( فقه )، قتل عمد ( فقه )، قذف محصن، قطع رحم ( فقه )، قمار ( فقه )، کتمان شهادت ( فقه )، کفر ( فقه )، کم فروشی ( فقه )، کهانت ( فقه )، کوچک شمردن گناه ( فقه )، گناه اثنای سفر، گناه شنونده غیبت، گناه صغیره ( فقه )، گناه غش، گناه غنا، گناه غیبت، گناه کبیره ( فقه )، مجالست اهل گناه، محبت ظالم، مکر ( فقه )، منع از مساجد، منع زکات، نشوز ( فقه )، نقض عهد ( فقه )، یأس از رحمت الهی ( فقه )

وابسته

اخفای گناه ( فقه )، اظهار گناه ( فقه )، اقرار به گناه، پشیمانی از گناه ( فقه )، تجسس از گناه، تحذیر از گناه، تحریک بر گناه، تشریح برای تشخیص جرم، توبه قبل از اثبات جرم، شیاع گناه، عدم وقف بر گناه، قسم بر گناه، کشف جرم ( فقه )، گناهکار، مدیون در غیر گناه، نذر حرام، نذر گناه، نهی از محرمات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گناه ( فقه ) به زیرصفحه گناه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=204

  • اصطلاحات فقهی : صفحه 234
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 250
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 38 : صفحه 206
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 268
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 74
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2006