پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اعضای زن، گوش انسان

وابسته

پوشش گوش زن نمازگزار

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 170