پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مسجد، احکام نجاسات، گچ کاری

وابسته

گچ پخته

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 267