پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

یائسگی

وابسته

زن قریشی، سن یائسگی قرشی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 44
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه (161-162)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 143
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 134