پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

یافتن کتاب ارشادالطالبین الی نهج المسترشدین ( فاضل مقداد،مقدادبن عبدالله ) در نسخه‌های خطی تهران ، منابع:

23 ارشاد الطالبین صفحه م 23

حدیث درباره دعا برای یافتن گمشده ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 325

حدیث امام محمد باقر علیه السلام درباره دعا برای یافتن حیوان گمشده ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 3 صفحه 159