پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «عدوانی ، یحیی بن یعمر ، -129ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابن یعمر،یحیی بن یعمر؛ ابو سعید یحیی بن یعمر الغطفانی؛ ابو سلیمان العدوانی البصری ، یحیی بن یعمر؛ ابوعدی یحیی بن یعمر اللیثی؛ عدوی ، یحیی بن یعمر؛ وشقی عدوانی ، یحیی بن یعمر؛ یحیی بن یعمرالعدوانی الوشقی

مشخصات فردی

نام: یحیی

نام پدر: یعمر

لقب وکنیه: عدوانی، عدوی، وشقی، بصری، ابوسلیمان، ابوعدی

تاریخ ومحل ولادت: ، اهواز

تاریخ ومحل وفات: 129ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه، قاری، محدث، لغوی

استادان

پدرش یعمر، ابوالاسود دؤلی

سفرهای علمی

خراسان

زندگی سیاسی و اجتماعی

اولین نقطه گذار مصاحف، قاضی مرو

منابع

  • سیراعلام النبلاء
  • الاعلام
  • غایةالنهایه
  • تهذیب الکمال