پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ید عدوانی ( فقه )

وابسته

غاصب

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 190
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه 224
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 17
  • کفایة الاحکام : صفحه 259
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 72
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 201
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 51