پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن سکیت ، یعقوب بن اسحاق ، 186 - 246ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو یوسف یعقوب بن اسحاق؛ یعقوب بن اسحاق بن السکیت

مشخصات فردی

نام: یعقوب

نام پدر: اسحاق

لقب وکنیه: ابن سکیت ، ابویوسف

تاریخ ومحل تولد: 186ق، دورق خوزستان یا بغداد

تاریخ ومحل وفات: 244ق، بغداد

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

نحوی ، لغوی، راوی، شاعر

استادان

پدرش، ابوعمرو شیبانی، فراء، ابن اعرابی، اثرم، نصرانی خراسانی

شاگردان

فرزندان متوکل ودیگران

آثارعلمی

اصلاح المنطق، الاضداد، الالفاظ، القلب والابدال، شرح دیوان الحطیئه، شرح دیوان الخنساء، و...

زندگی سیاسی واجتماعی

آموزش فرزندان خلفای عباسی ودرباریان، تدریس درسامره وبغداد، شهادت به دستور متوکل عباسی به علت اظهار محبت به اهل بیت علیهم السلام

منابع

  • دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
  • هدیةالعارفین
  • الاعلام
  • معجم المؤلفین
  • لغت نامه دهخدا