پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، یقین ( فقه )

وابسته

ظن در نماز، ظن کثیر در نماز، علم اجمالی در نماز، کثیر القطع در نماز، نماز ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 422
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 281