پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن، دعوی آمیزش

وابسته

دعوی مرد به آمیزش

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 28