پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
(۴۲ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
{| class="rad" padding="0" cellpadding="2" width="100%" align="center" style="font-size:95%;padding:0.5em 1em 0.5em 1em; margin-top: .1em;-webkit-border-radius:7px;-moz-border-radius: 7px;border-radius: 7px;"
+
{| class="rad" padding="0" cellpadding="2" width="100%" align="center" style="box-shadow:0px 1px 25px #CFDCE0;padding:0.5em 1em 0.5em 1em; margin-top: .1em;-webkit-border-radius:7px;-moz-border-radius: 7px;border-radius: 7px;"
 
| style="text-align: center" |
 
| style="text-align: center" |
 
<h1 align="center" style="font-size: 230%; font-family: IRANSans,'IRANSans'; font-variant: small-caps; border: none; margin: 0; padding: 5pt">
 
<h1 align="center" style="font-size: 230%; font-family: IRANSans,'IRANSans'; font-variant: small-caps; border: none; margin: 0; padding: 5pt">
سطر ۱۷: سطر ۱۷:
 
</inputbox>
 
</inputbox>
 
</div>
 
</div>
<div align="center" style="margin: 0; font-size: 90%;">
+
<div align="center" style="margin: 0;">
 
جستجوی [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] موضوع در [[ویکی علوم اسلامی:درباره|ویکی علوم اسلامی]]  
 
جستجوی [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] موضوع در [[ویکی علوم اسلامی:درباره|ویکی علوم اسلامی]]  
 
</div>
 
</div>
سطر ۲۴: سطر ۲۴:
 
| style="width:61%; color:#000;" |
 
| style="width:61%; color:#000;" |
 
{| style="border-spacing:8px;margin:0px -8px"
 
{| style="border-spacing:8px;margin:0px -8px"
|class="MainPageBG" style="width: 55%;border: 1px solid #c6defe; background-color: #ffffff; vertical-align: top; -webkit-border-radius: 7px;-moz-border-radius: 7px;border-radius: 7px;" |  
+
|class="MainPageBG" style="width:55%;border:1px solid #ddd;box-shadow:0px 5px 25px #ddd;vertical-align:top;-webkit-border-radius:7px;-moz-border-radius:7px;border-radius:7px;" |  
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff; -webkit-border-radius: 7px;-moz-border-radius: 7px;border-radius: 7px;"
+
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;-webkit-border-radius:7px;-moz-border-radius:7px;border-radius:7px;"
  
! style="background-color: #EDEDED;font-size: 100%;text-align: left;padding-left: 7px;-webkit-border-radius: 7px;-moz-border-radius: 7px;border-radius: 7px;"  | <div style="text-align:center;"> ویکی علوم اسلامی</div>
+
! style="background-color:#CFDCE0;border:2px solid #999;-webkit-border-radius:15px;-moz-border-radius:15px;border-radius:15px;"  | <div style="text-align:center;"> ویکی علوم اسلامی</div>
 
|-
 
|-
| style="text-align:justify; color:#000; font-size:100%" id="mp-tfa" |  
+
| style="text-align:justify;padding:10px;color:#000;" id="mp-tfa" |  
 
پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی به منظور استفاده از ابزار های نوین اطلاع رسانی در اشاعه و ترویج طبقه‌بندی اطلاعات بر اساس اصطلاح‌نامه (Thesaurus) علوم اسلامی، در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۹ برای نخستین بار " ویکی (Wiki) علوم اسلامی " را به عنوان یک پایگاه سازماندهی دانش اسلامی، در سایت [http://www.islamicdoc.org Islamicdoc.org] راه‌اندازی کرد.
 
پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی به منظور استفاده از ابزار های نوین اطلاع رسانی در اشاعه و ترویج طبقه‌بندی اطلاعات بر اساس اصطلاح‌نامه (Thesaurus) علوم اسلامی، در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۹ برای نخستین بار " ویکی (Wiki) علوم اسلامی " را به عنوان یک پایگاه سازماندهی دانش اسلامی، در سایت [http://www.islamicdoc.org Islamicdoc.org] راه‌اندازی کرد.
  
سطر ۳۵: سطر ۳۵:
  
 
بی تردید در نمایه سازی منابع هریک از حوزه های تخصصی فوق الذکر اسامی دانشمندان و صاحب نظران آن حوزه و هم چنین نویسندگان و مؤلفان منابع مربوطه را مشاهده خواهیم کرد که معرفی و آشنایی با تألیفات و زندگی نامه فرهنگی آنان از جهت اطلاع رسانی بسیار مهم می باشد. بدین جهت حوزه دیگری به نام [[:رده:اعلام|أعلام و شخصیت ها]] در این پایگاه راه اندازی نمودیم که حاوی بیش از ۱،۱۰۰ شخصیت همراه با زندگی نامه اجمالی آنان می باشد و جهت مطالعه و بررسی بیشتر در دسترس کاربران قرار داده شد تا در صورت لزوم اقدام به ویرایش آن ها بنمایند. البته این تعداد برای راه اندازی اولیه بوده و انشاء الله در ماه های بعد بر شمارش آن ها افزوده خواهدشد.
 
بی تردید در نمایه سازی منابع هریک از حوزه های تخصصی فوق الذکر اسامی دانشمندان و صاحب نظران آن حوزه و هم چنین نویسندگان و مؤلفان منابع مربوطه را مشاهده خواهیم کرد که معرفی و آشنایی با تألیفات و زندگی نامه فرهنگی آنان از جهت اطلاع رسانی بسیار مهم می باشد. بدین جهت حوزه دیگری به نام [[:رده:اعلام|أعلام و شخصیت ها]] در این پایگاه راه اندازی نمودیم که حاوی بیش از ۱،۱۰۰ شخصیت همراه با زندگی نامه اجمالی آنان می باشد و جهت مطالعه و بررسی بیشتر در دسترس کاربران قرار داده شد تا در صورت لزوم اقدام به ویرایش آن ها بنمایند. البته این تعداد برای راه اندازی اولیه بوده و انشاء الله در ماه های بعد بر شمارش آن ها افزوده خواهدشد.
+
 
 
قابل ذکر است:در ابتدای بازگشایی صفحه ویژه هر یک از رشته های تخصصی، رده های اصلی آن را می توان مشاهده نمود و با انتخاب هر یک از رده ها به اصطلاح مورد نظر سریعتر دسترسی پیدا کرد.
 
قابل ذکر است:در ابتدای بازگشایی صفحه ویژه هر یک از رشته های تخصصی، رده های اصلی آن را می توان مشاهده نمود و با انتخاب هر یک از رده ها به اصطلاح مورد نظر سریعتر دسترسی پیدا کرد.
  
سطر ۴۹: سطر ۴۹:
 
|}
 
|}
 
|class="MainPageBG"| <div style="padding: 4px;">
 
|class="MainPageBG"| <div style="padding: 4px;">
{| width="100%" id="mhds" cellpadding="2" cellspacing="3" style="vertical-align: top;background-color:#f5faff;-webkit-border-radius: 7px;-moz-border-radius: 7px;border-radius: 7px;"
+
{|style="width:100%;"
<div>
+
| style="float:right;padding:4px 15px;width:93.4%;border:2px solid #999;box-shadow:0px 5px 25px #ddd;border-radius:15px;background-color:#CFDCE0;"  | <div style="float:right;">[[علوم قرآن (حوزه اصلی)|علوم قرآن]]</div>
! style="float:right;padding:4px 15px;border:2px solid #999;border-radius:15px;background-color:#CFDCE0;"  | <div style="float:right;">[[علوم قرآن (حوزه اصلی)|علوم قرآن]]</div>
+
| style=";padding:10px 10px 20px;margin:0 0 10px 0;border-bottom:1px solid #999;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
| style=";padding:10px 5px;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
+
 
:[[اسامی و صفات قرآن]]&nbsp;| [[اسلوب قرآن ( علوم قرآنی )|اسلوب قرآن]]&nbsp;| [[اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )|اعجاز قرآن]]&nbsp;| [[تاریخ قرآن]]&nbsp;| [[ترجمه و مترجمان قرآن]]&nbsp;| [[تفسیر و مفسران]]&nbsp;| [[تقسیمات قرآن]]&nbsp;| [[خصایص قرآن]]&nbsp;| [[دلالت الفاظ قرآن]]&nbsp;| [[فضایل قرآن]]&nbsp;| [[قرائت و تجوید قرآن]]&nbsp;|[[وحی الهی ( علوم قرآنی )]]
 
:[[اسامی و صفات قرآن]]&nbsp;| [[اسلوب قرآن ( علوم قرآنی )|اسلوب قرآن]]&nbsp;| [[اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )|اعجاز قرآن]]&nbsp;| [[تاریخ قرآن]]&nbsp;| [[ترجمه و مترجمان قرآن]]&nbsp;| [[تفسیر و مفسران]]&nbsp;| [[تقسیمات قرآن]]&nbsp;| [[خصایص قرآن]]&nbsp;| [[دلالت الفاظ قرآن]]&nbsp;| [[فضایل قرآن]]&nbsp;| [[قرائت و تجوید قرآن]]&nbsp;|[[وحی الهی ( علوم قرآنی )]]
  
 
|-
 
|-
! style="float:right;padding:4px 15px;border-radius:15px;border:2px solid #999;background-color:#CFDCE0;"  | <div style="float:right;">[[اصول فقه ( حوزه اصلی )|اصول فقه]]</div>
+
! style="float:right;padding:4px 15px;width:93.4%;border-radius:15px;border:2px solid #999;box-shadow:0px 5px 25px #ddd;background-color:#CFDCE0;"  | <div style="float:right;">[[اصول فقه ( حوزه اصلی )|اصول فقه]]</div>
| style=";padding:10px 5px;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
+
| style=";padding:10px 10px 20px;margin:0 0 10px 0;border-bottom:1px solid #999;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
 
:[[اجتهاد و تقلید]]&nbsp;| [[ادله]]&nbsp;| [[اصول عملی ( اصول فقه )]]&nbsp;| [[تعارض و تعادل و تراجیح]]&nbsp;| [[مباحث الفاظ]]&nbsp;| [[ملازمات عقلی]]
 
:[[اجتهاد و تقلید]]&nbsp;| [[ادله]]&nbsp;| [[اصول عملی ( اصول فقه )]]&nbsp;| [[تعارض و تعادل و تراجیح]]&nbsp;| [[مباحث الفاظ]]&nbsp;| [[ملازمات عقلی]]
  
 
|-
 
|-
! style="float:right;padding:4px 15px;border-radius:15px;border:2px solid #999;background-color:#CFDCE0;"  | <div style="float:right;">[[فقه ( حوزه اصلی )|فقه]]</div>
+
! style="float:right;padding:4px 15px;width:93.4%;border-radius:15px;border:2px solid #999;box-shadow:0px 5px 25px #ddd;background-color:#CFDCE0;"  | <div style="float:right;">[[فقه ( حوزه اصلی )|فقه]]</div>
| style=";padding:10px 5px;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
+
| style=";padding:10px 10px 20px;margin:0 0 10px 0;border-bottom:1px solid #999;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
:[[منابع فقه]]&nbsp; | [[احکام ( فقه ) ( فقه )|احکام]]&nbsp; | [[موضوعات احکام ( فقه )|موضوعات احکام]]&nbsp; | [[فقه اهل سنت]]&nbsp; | [[فقه شیعه]]&nbsp; <br> [[قواعد فقهی ( فقه )]]&nbsp; | [[مسایل فقهی]]&nbsp; | [[عبادات بالمعنی الاعم]]&nbsp; | [[معاملات بالمعنی الاعم]]
+
:[[منابع فقه]]&nbsp; | [[احکام ( فقه ) ( فقه )|احکام]]&nbsp; | [[موضوعات احکام ( فقه )|موضوعات احکام]]&nbsp; | [[فقه اهل سنت]]&nbsp; | [[فقه شیعه]]&nbsp; [[قواعد فقهی ( فقه )]]&nbsp; | [[مسایل فقهی]]&nbsp; | [[عبادات بالمعنی الاعم]]&nbsp; | [[معاملات بالمعنی الاعم]]
  
 
|-
 
|-
! style="float:right;padding:4px 15px;border-radius:15px;border:2px solid #999;background-color:#CFDCE0;"  | <div style="float:right;">[[:رده:اعلام|أعلام و مشاهیر]]</div>
+
! style="float:right;padding:4px 15px;width:93.4%;border-radius:15px;border:2px solid #999;box-shadow:0px 5px 25px #ddd;background-color:#CFDCE0;"  | <div style="float:right;">[[کلام اسلامی ( حوزه اصلی )|کلام اسلامی]]</div>
| style=";padding:10px 5px;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
+
| style=";padding:10px 10px 20px;margin:0 0 10px 0;border-bottom:1px solid #999;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
 +
:[[آباءرسول الله(ص) ( کلام اسلامی )|آباءرسول الله(ص)]]&nbsp; | [[آباي ائمه(ع) ( کلام اسلامی )|آباي ائمه(ع)]]&nbsp; | [[آباي رسول الله(ص) ( کلام اسلامی )|آباي رسول الله(ص)]]&nbsp; | [[آباي نبي(ص) ( کلام اسلامی )|آباي نبي(ص)]]&nbsp; | [[آتش پرستان ( کلام اسلامی )|آتش پرستان]]&nbsp; | [[آتش جهنم  ( کلام اسلامی )|آتش جهنم]]&nbsp; | [[آتش دنيوي ( کلام اسلامی )|آتش دنيوي]]&nbsp; | [[آتش دوزخ ( کلام اسلامی )|آتش دوزخ]]&nbsp; | [[آتش زدن قرآن ( کلام اسلامی )|آتش زدن قرآن]]
 +
 
 +
|-
 +
! style="float:right;padding:4px 15px;width:93.4%;border-radius:15px;border:2px solid #999;box-shadow:0px 5px 25px #ddd;background-color:#CFDCE0;"  | <div style="float:right;">[[:رده:اعلام|أعلام و مشاهیر]]</div>
 +
| style=";padding:10px 10px 20px;margin:0 0 10px 0;border-bottom:1px solid #999;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
 
*[[آخوندخراسانی ، محمدکاظم بن حسین،1255-1329ق.]]
 
*[[آخوندخراسانی ، محمدکاظم بن حسین،1255-1329ق.]]
 
*[[آدمی ، احمد بن محمد ، - 327 ق.]]
 
*[[آدمی ، احمد بن محمد ، - 327 ق.]]
سطر ۷۸: سطر ۸۲:
 
*[[آقا بزرگ طهرانی ، محمد محسن ، 1255 - 1348.]]
 
*[[آقا بزرگ طهرانی ، محمد محسن ، 1255 - 1348.]]
 
*[[آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 ق.]]
 
*[[آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 ق.]]
 +
 
<big>[[:رده:اعلام|ادامه...]]</big>
 
<big>[[:رده:اعلام|ادامه...]]</big>
  
 
|-
 
|-
!style="float:right;padding:4px 15px;border-radius:15px;border:2px solid #999;background-color: #A0ED85;"  | <div style="float:right;">توضیح مفهومی اصطلاحات</div>
+
!style="float:right;padding:4px 15px;width:93.4%;border-radius:15px;border:2px solid #999;box-shadow:0px 5px 37px #A0ED85;background-color: #A0ED85;"  | <div style="float:right;">توضیح مفهومی اصطلاحات</div>
| style=";padding:10px 5px;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
+
| style=";padding:10px;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
 
<big>'''تحریف‌ ناپذیری قرآن'''</big>'''(مصونیت قرآن از هرگونه تغییر)'''
 
<big>'''تحریف‌ ناپذیری قرآن'''</big>'''(مصونیت قرآن از هرگونه تغییر)'''
 +
 
یکی از ویژگی‌های عمده قرآن کریم در مقایسه با دیگر کتاب‌های آسمانی، مصونیت آن از تحریف است. خداوند متعال از مصونیت قرآن از تحریف خبر داده و حفاظت از آن را خود بر عهده گرفته است: «'''إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ'''»
 
یکی از ویژگی‌های عمده قرآن کریم در مقایسه با دیگر کتاب‌های آسمانی، مصونیت آن از تحریف است. خداوند متعال از مصونیت قرآن از تحریف خبر داده و حفاظت از آن را خود بر عهده گرفته است: «'''إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ'''»
 +
 
<big>'''[[تحریف‌ ناپذیری قرآن|ادامه...]]'''</big>
 
<big>'''[[تحریف‌ ناپذیری قرآن|ادامه...]]'''</big>
 
----
 
----
 
<big>'''اصل مثبت'''</big>'''(اصل عملیِ دارای اثر شرعی به واسطه امر عادی یا عقلی)'''
 
<big>'''اصل مثبت'''</big>'''(اصل عملیِ دارای اثر شرعی به واسطه امر عادی یا عقلی)'''
اصل مثبت از اقسام اصول عملی و مقابل اصل غیرمثبت است و به اصلی گفته می‌شود که اثر شرعی مؤدای آن ـ مستصحب در استصحاب ـ به واسطه امری عادی و یا عقلی بر آن مترتب می‌گردد.  
+
 
 +
اصل مثبت از اقسام اصول عملی و مقابل اصل غیرمثبت است و به اصلی گفته می‌شود که اثر شرعی مؤدای آن ـ مستصحب در استصحاب ـ به واسطه امری عادی و یا عقلی بر آن مترتب می‌گردد.
 +
 
 
<big>'''[[اصل مثبت|ادامه...]]'''</big>
 
<big>'''[[اصل مثبت|ادامه...]]'''</big>
 
----
 
----
 
<big>'''احکام تکلیفی'''</big>'''(مقابل حکم وضعی)'''
 
<big>'''احکام تکلیفی'''</big>'''(مقابل حکم وضعی)'''
 +
 
حکم تکلیفی، در برابر حکم وضعی عبارت است از حکمی شرعی که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‏گیرد؛ و وظیفه او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‏سازد، مانند حرمت نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضی از نزدیکان و اباحه احیای زمین موات و وجوب عادل بودن حاکم.  از این عنوان در اصول فقه سخن گفته‌‏اند.
 
حکم تکلیفی، در برابر حکم وضعی عبارت است از حکمی شرعی که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‏گیرد؛ و وظیفه او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‏سازد، مانند حرمت نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضی از نزدیکان و اباحه احیای زمین موات و وجوب عادل بودن حاکم.  از این عنوان در اصول فقه سخن گفته‌‏اند.
 +
 
<big>'''[[احکام تکلیفی ( فقه )|ادامه...]]'''</big>
 
<big>'''[[احکام تکلیفی ( فقه )|ادامه...]]'''</big>
|}
 
 
|}
 
|}

نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۰۶

به ویکی علوم اسلامی خوش آمدید

فهرست الفبایی واژه‌ها : آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

 

جستجوی ۷۲٬۰۶۰ موضوع در ویکی علوم اسلامی

ویکی علوم اسلامی

پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی به منظور استفاده از ابزار های نوین اطلاع رسانی در اشاعه و ترویج طبقه‌بندی اطلاعات بر اساس اصطلاح‌نامه (Thesaurus) علوم اسلامی، در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۹ برای نخستین بار " ویکی (Wiki) علوم اسلامی " را به عنوان یک پایگاه سازماندهی دانش اسلامی، در سایت Islamicdoc.org راه‌اندازی کرد.

این پایگاه، در آغاز رشته تخصصی اصول فقه که اکثر مخاطبان آن را طلاب و اساتید حوزه های علمیه تشکیل می دهند، با قریب به ۶،۰۰۰ اصطلاح در دستور کار خویش قرار داد و پس از موفقیت و استقبال فراوان مخاطبان آن ، رشته های تخصصی دیگری هم چون : فقه با قریب به ۵۰،۰۰۰ اصطلاح و علوم قرآنی با قریب به ۱۰،۰۰۰ اصطلاح و جمعا قریب به ۶۶،۰۰۰ اصطلاح نمایه ای را به همان منوال در اختیار کاربران بیشتری قرار داد.

بی تردید در نمایه سازی منابع هریک از حوزه های تخصصی فوق الذکر اسامی دانشمندان و صاحب نظران آن حوزه و هم چنین نویسندگان و مؤلفان منابع مربوطه را مشاهده خواهیم کرد که معرفی و آشنایی با تألیفات و زندگی نامه فرهنگی آنان از جهت اطلاع رسانی بسیار مهم می باشد. بدین جهت حوزه دیگری به نام أعلام و شخصیت ها در این پایگاه راه اندازی نمودیم که حاوی بیش از ۱،۱۰۰ شخصیت همراه با زندگی نامه اجمالی آنان می باشد و جهت مطالعه و بررسی بیشتر در دسترس کاربران قرار داده شد تا در صورت لزوم اقدام به ویرایش آن ها بنمایند. البته این تعداد برای راه اندازی اولیه بوده و انشاء الله در ماه های بعد بر شمارش آن ها افزوده خواهدشد.

قابل ذکر است:در ابتدای بازگشایی صفحه ویژه هر یک از رشته های تخصصی، رده های اصلی آن را می توان مشاهده نمود و با انتخاب هر یک از رده ها به اصطلاح مورد نظر سریعتر دسترسی پیدا کرد.

هم چنین هر یک از اصطلاح نامه های موجود دارای سه بخش اصلی به شرح ذیل می باشند:

  1. حوزه اصلی
  2. واژه های نامرجح
  3. واژه های وابسته

برای هر اصطلاح علاوه بر نمایش روابط معنایی، بانک های اطلاعاتی دیگری هم چون : درختواره اصطلاحات ، فرهنگ‌نامه( توضیح مفهومی اصطلاحات )، نمایه موضوعی منابع، مستندات منابع و زندگی نامه شخصیت های مورد اشاره در نمایه ها به نمایش در می آید و کاربران این امکان را دارند که با دنبال نمودن پیوندهای بخش مستندات به صفحه مورد نظر از کتاب منتقل شده و از منابع دیجیتالی موجود استفاده نمایند.

پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی در صدد است در آینده نزدیک رشته های تخصصی دیگری از حوزه علوم اسلامی همانند : کلام اسلامی،اخلاق اسلامی، فلسفه اسلامی، منطق، علوم حدیث، حقوق و کلام جدید را به ویکی علوم اسلامی بیفزاید و کاربران را از این طریق با تمامی رشته های تخصصی علوم اسلامی آشنا گرداند.

اسامی و صفات قرآن | اسلوب قرآن | اعجاز قرآن | تاریخ قرآن | ترجمه و مترجمان قرآن | تفسیر و مفسران | تقسیمات قرآن | خصایص قرآن | دلالت الفاظ قرآن | فضایل قرآن | قرائت و تجوید قرآن |وحی الهی ( علوم قرآنی )
اجتهاد و تقلید | ادله | اصول عملی ( اصول فقه ) | تعارض و تعادل و تراجیح | مباحث الفاظ | ملازمات عقلی
منابع فقه  | احکام  | موضوعات احکام  | فقه اهل سنت  | فقه شیعه  قواعد فقهی ( فقه )  | مسایل فقهی  | عبادات بالمعنی الاعم  | معاملات بالمعنی الاعم
آباءرسول الله(ص)  | آباي ائمه(ع)  | آباي رسول الله(ص)  | آباي نبي(ص)  | آتش پرستان  | آتش جهنم  | آتش دنيوي  | آتش دوزخ  | آتش زدن قرآن

ادامه...

توضیح مفهومی اصطلاحات

تحریف‌ ناپذیری قرآن(مصونیت قرآن از هرگونه تغییر)

یکی از ویژگی‌های عمده قرآن کریم در مقایسه با دیگر کتاب‌های آسمانی، مصونیت آن از تحریف است. خداوند متعال از مصونیت قرآن از تحریف خبر داده و حفاظت از آن را خود بر عهده گرفته است: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»

ادامه...


اصل مثبت(اصل عملیِ دارای اثر شرعی به واسطه امر عادی یا عقلی)

اصل مثبت از اقسام اصول عملی و مقابل اصل غیرمثبت است و به اصلی گفته می‌شود که اثر شرعی مؤدای آن ـ مستصحب در استصحاب ـ به واسطه امری عادی و یا عقلی بر آن مترتب می‌گردد.

ادامه...


احکام تکلیفی(مقابل حکم وضعی)

حکم تکلیفی، در برابر حکم وضعی عبارت است از حکمی شرعی که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‏گیرد؛ و وظیفه او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‏سازد، مانند حرمت نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضی از نزدیکان و اباحه احیای زمین موات و وجوب عادل بودن حاکم. از این عنوان در اصول فقه سخن گفته‌‏اند.

ادامه...