پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
 
(۲۰۷ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
__NOTOC__
+
<div class="col-md-12 col-xs-12 wikihead">
{| class="rad" padding="0" cellpadding="2" width="100%" align="center" style="font-size:95%;padding:0.5em 1em 0.5em 1em; margin-top: .1em;-webkit-border-radius:7px;-moz-border-radius: 7px;border-radius: 7px;"
+
<div class="alfabox">
| style="text-align: center" |
+
<h1 align="center" style="font-size: 230%; font-family: IRANSans,'IRANSans'; font-variant: small-caps; border: none; margin: 0; padding: 5pt">
+
به ویکی علوم اسلامی خوش آمدید
+
</h1>
+
 
+
<div align="center" style="margin: 0; font-size: 120%;">
+
 
'''فهرست الفبایی واژه‌ها''' : [[ویژه:نمایه پیشوندی/آ|آ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ا|ا]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ب|ب]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/پ|پ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ت|ت]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ث|ث]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ج|ج]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/چ|چ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ح|ح]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/خ|خ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/د|د]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ذ|ذ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ر|ر]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ز|ز]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ژ|ژ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/س|س]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ش|ش]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ص|ص]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ض|ض]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ط|ط]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ظ|ظ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ع|ع]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/غ|غ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ف|ف]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ق|ق]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ک|ک]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/گ|گ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ل|ل]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/م|م]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ن|ن]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/و|و]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ه|ه]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ی|ی]]
 
'''فهرست الفبایی واژه‌ها''' : [[ویژه:نمایه پیشوندی/آ|آ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ا|ا]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ب|ب]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/پ|پ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ت|ت]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ث|ث]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ج|ج]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/چ|چ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ح|ح]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/خ|خ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/د|د]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ذ|ذ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ر|ر]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ز|ز]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ژ|ژ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/س|س]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ش|ش]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ص|ص]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ض|ض]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ط|ط]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ظ|ظ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ع|ع]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/غ|غ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ف|ف]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ق|ق]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ک|ک]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/گ|گ]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ل|ل]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/م|م]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ن|ن]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/و|و]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ه|ه]] [[ویژه:نمایه پیشوندی/ی|ی]]
 
</div>
 
</div>
<div align="center" style="margin-top: .5em; font-size: 90%;">
+
<div style="margin:10px 0px;">
 
<inputbox>
 
<inputbox>
 
type=search2
 
type=search2
 
buttonlabel=جستجو
 
buttonlabel=جستجو
width=22
 
 
id=MP
 
id=MP
 
</inputbox>
 
</inputbox>
 +
نتایج جستجوی [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]]
 
</div>
 
</div>
<div align="center" style="margin: 0; font-size: 90%;">
 
جستجوی [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] موضوع در [[ویکی علوم اسلامی:درباره|ویکی علوم اسلامی]]
 
 
</div>
 
</div>
|}
+
<div class="col-md-8 col-xs-12" style="float:right;">
{| id="mp-topbanner" style="width:100%; background:#fff; margin-top:0.1em; border:1px solid #fff;"
+
<div class="wikitopic"> ویکی علوم اسلامی</div>
| style="width:61%; color:#000;" |
+
<div style="padding:15px;text-align:justify;">
{| style="border-spacing:8px;margin:0px -8px"
+
|class="MainPageBG" style="width: 55%;border: 1px solid #c6defe; background-color: #ffffff; vertical-align: top; -webkit-border-radius: 7px;-moz-border-radius: 7px;border-radius: 7px;" |
+
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff; -webkit-border-radius: 7px;-moz-border-radius: 7px;border-radius: 7px;"
+
 
+
! style="background-color: #EDEDED;font-size: 100%;text-align: left;padding-left: 7px;-webkit-border-radius: 7px;-moz-border-radius: 7px;border-radius: 7px;"  | <div style="text-align:center;"> ویکی علوم اسلامی</div>
+
|-
+
| style="text-align:justify; color:#000; font-size:100%" id="mp-tfa" |
+
 
پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی به منظور استفاده از ابزار های نوین اطلاع رسانی در اشاعه و ترویج طبقه‌بندی اطلاعات بر اساس اصطلاح‌نامه (Thesaurus) علوم اسلامی، در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۹ برای نخستین بار " ویکی (Wiki) علوم اسلامی " را به عنوان یک پایگاه سازماندهی دانش اسلامی، در سایت [http://www.islamicdoc.org Islamicdoc.org] راه‌اندازی کرد.
 
پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی به منظور استفاده از ابزار های نوین اطلاع رسانی در اشاعه و ترویج طبقه‌بندی اطلاعات بر اساس اصطلاح‌نامه (Thesaurus) علوم اسلامی، در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۹ برای نخستین بار " ویکی (Wiki) علوم اسلامی " را به عنوان یک پایگاه سازماندهی دانش اسلامی، در سایت [http://www.islamicdoc.org Islamicdoc.org] راه‌اندازی کرد.
  
سطر ۳۵: سطر ۲۰:
  
 
بی تردید در نمایه سازی منابع هریک از حوزه های تخصصی فوق الذکر اسامی دانشمندان و صاحب نظران آن حوزه و هم چنین نویسندگان و مؤلفان منابع مربوطه را مشاهده خواهیم کرد که معرفی و آشنایی با تألیفات و زندگی نامه فرهنگی آنان از جهت اطلاع رسانی بسیار مهم می باشد. بدین جهت حوزه دیگری به نام [[:رده:اعلام|أعلام و شخصیت ها]] در این پایگاه راه اندازی نمودیم که حاوی بیش از ۱،۱۰۰ شخصیت همراه با زندگی نامه اجمالی آنان می باشد و جهت مطالعه و بررسی بیشتر در دسترس کاربران قرار داده شد تا در صورت لزوم اقدام به ویرایش آن ها بنمایند. البته این تعداد برای راه اندازی اولیه بوده و انشاء الله در ماه های بعد بر شمارش آن ها افزوده خواهدشد.
 
بی تردید در نمایه سازی منابع هریک از حوزه های تخصصی فوق الذکر اسامی دانشمندان و صاحب نظران آن حوزه و هم چنین نویسندگان و مؤلفان منابع مربوطه را مشاهده خواهیم کرد که معرفی و آشنایی با تألیفات و زندگی نامه فرهنگی آنان از جهت اطلاع رسانی بسیار مهم می باشد. بدین جهت حوزه دیگری به نام [[:رده:اعلام|أعلام و شخصیت ها]] در این پایگاه راه اندازی نمودیم که حاوی بیش از ۱،۱۰۰ شخصیت همراه با زندگی نامه اجمالی آنان می باشد و جهت مطالعه و بررسی بیشتر در دسترس کاربران قرار داده شد تا در صورت لزوم اقدام به ویرایش آن ها بنمایند. البته این تعداد برای راه اندازی اولیه بوده و انشاء الله در ماه های بعد بر شمارش آن ها افزوده خواهدشد.
+
 
 
قابل ذکر است:در ابتدای بازگشایی صفحه ویژه هر یک از رشته های تخصصی، رده های اصلی آن را می توان مشاهده نمود و با انتخاب هر یک از رده ها به اصطلاح مورد نظر سریعتر دسترسی پیدا کرد.
 
قابل ذکر است:در ابتدای بازگشایی صفحه ویژه هر یک از رشته های تخصصی، رده های اصلی آن را می توان مشاهده نمود و با انتخاب هر یک از رده ها به اصطلاح مورد نظر سریعتر دسترسی پیدا کرد.
  
سطر ۴۵: سطر ۳۰:
  
 
پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی در صدد است در آینده نزدیک رشته های تخصصی دیگری از حوزه علوم اسلامی همانند : کلام اسلامی،اخلاق اسلامی، فلسفه اسلامی، منطق، علوم حدیث، حقوق و کلام جدید را به ویکی علوم اسلامی بیفزاید و کاربران را از این طریق با تمامی رشته های تخصصی علوم اسلامی آشنا گرداند.
 
پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی در صدد است در آینده نزدیک رشته های تخصصی دیگری از حوزه علوم اسلامی همانند : کلام اسلامی،اخلاق اسلامی، فلسفه اسلامی، منطق، علوم حدیث، حقوق و کلام جدید را به ویکی علوم اسلامی بیفزاید و کاربران را از این طریق با تمامی رشته های تخصصی علوم اسلامی آشنا گرداند.
|-
+
</div>
|-
+
</div>
|}
+
 
|class="MainPageBG"| <div style="padding: 4px;">
+
<div class="col-md-4 col-xs-12" style="padding:0px 5px 0px 0px;float:left;">
{| width="100%" id="mhds" cellpadding="2" cellspacing="3" style="vertical-align: top;background-color:#f5faff;"
+
<div>
! style="float:right;padding:4px 15px;border:2px solid #999;border-radius:15px;background-color:#CFDCE0;" | <div style="float:right;">[[علوم قرآن (حوزه اصلی)|علوم قرآن]]</div>
+
<div class="icons">[[علوم قرآن (حوزه اصلی)|علوم قرآن]]</div>
| style=";padding:10px 5px;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
+
<div class="shenidam">
 
:[[اسامی و صفات قرآن]]&nbsp;| [[اسلوب قرآن ( علوم قرآنی )|اسلوب قرآن]]&nbsp;| [[اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )|اعجاز قرآن]]&nbsp;| [[تاریخ قرآن]]&nbsp;| [[ترجمه و مترجمان قرآن]]&nbsp;| [[تفسیر و مفسران]]&nbsp;| [[تقسیمات قرآن]]&nbsp;| [[خصایص قرآن]]&nbsp;| [[دلالت الفاظ قرآن]]&nbsp;| [[فضایل قرآن]]&nbsp;| [[قرائت و تجوید قرآن]]&nbsp;|[[وحی الهی ( علوم قرآنی )]]
 
:[[اسامی و صفات قرآن]]&nbsp;| [[اسلوب قرآن ( علوم قرآنی )|اسلوب قرآن]]&nbsp;| [[اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )|اعجاز قرآن]]&nbsp;| [[تاریخ قرآن]]&nbsp;| [[ترجمه و مترجمان قرآن]]&nbsp;| [[تفسیر و مفسران]]&nbsp;| [[تقسیمات قرآن]]&nbsp;| [[خصایص قرآن]]&nbsp;| [[دلالت الفاظ قرآن]]&nbsp;| [[فضایل قرآن]]&nbsp;| [[قرائت و تجوید قرآن]]&nbsp;|[[وحی الهی ( علوم قرآنی )]]
 +
</div>
 +
</div>
  
|-
+
<div>
! style="float:right;padding:4px 15px;border-radius:15px;border:2px solid #999;background-color:#CFDCE0;"  | <div style="float:right;">[[اصول فقه ( حوزه اصلی )|اصول فقه]]</div>
+
<div class="icons">[[اصول فقه ( حوزه اصلی )|اصول فقه]]</div>
| style=";padding:10px 5px;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
+
<div class="shenidam">
 
:[[اجتهاد و تقلید]]&nbsp;| [[ادله]]&nbsp;| [[اصول عملی ( اصول فقه )]]&nbsp;| [[تعارض و تعادل و تراجیح]]&nbsp;| [[مباحث الفاظ]]&nbsp;| [[ملازمات عقلی]]
 
:[[اجتهاد و تقلید]]&nbsp;| [[ادله]]&nbsp;| [[اصول عملی ( اصول فقه )]]&nbsp;| [[تعارض و تعادل و تراجیح]]&nbsp;| [[مباحث الفاظ]]&nbsp;| [[ملازمات عقلی]]
 +
</div>
 +
</div>
 +
 +
<div>
 +
<div class="icons">[[فقه ( حوزه اصلی )|فقه]]</div>
 +
<div class="shenidam">
 +
:[[منابع فقه]]&nbsp; | [[احکام ( فقه ) ( فقه )|احکام( فقه )]]&nbsp; | [[موضوعات احکام ( فقه )]]&nbsp; | [[فقه اهل سنت]]&nbsp; | [[فقه شیعه]]&nbsp; | [[قواعد فقهی ( فقه )]]&nbsp; | [[مسایل فقهی]]&nbsp; | [[عبادات بالمعنی الاعم]]&nbsp; | [[معاملات بالمعنی الاعم]]
 +
</div>
 +
</div>
 +
 +
<div>
 +
<div class="icons">[[:رده:کلام اسلامی (حوزه اصلی)|کلام اسلامی]]</div>
 +
<div class="shenidam">
 +
:[[احکام کلامی ( کلام اسلامی )|احکام کلامی]]&nbsp; | [[ادیان ( کلام اسلامی )|ادیان]]&nbsp; | [[افعال ( کلام اسلامی )|افعال]]&nbsp; | [[انسان شناسی ( کلام اسلامی )|انسان شناسی]]&nbsp; | [[جهان شناسی ( کلام اسلامی )|جهان شناسی]]&nbsp; | [[خدا شناسی  ( کلام اسلامی )|خدا شناسی]]&nbsp; | [[ذات(عام) ( کلام اسلامی )|ذات(عام)]]&nbsp; | [[راهنماشناسی ( کلام اسلامی )|راهنماشناسی]]&nbsp; | [[شریعت ( کلام اسلامی )|شریعت]]&nbsp; | [[صفات ( کلام اسلامی )|صفات]]&nbsp; | [[عقاید ( کلام اسلامی )|عقاید]]&nbsp; | [[فرجام شناسی ( کلام اسلامی )|فرجام شناسی]]&nbsp; | [[فرق کلامی ( کلام اسلامی )|فرق کلامی]]&nbsp; | [[قواعد کلامی ( کلام اسلامی )|قواعد کلامی]]&nbsp; | [[کلام عقلی ( کلام اسلامی )|کلام عقلی]]&nbsp; |[[کلام نقلی ( کلام اسلامی )|کلام نقلی]]&nbsp; | [[مذاهب کلامی ( کلام اسلامی )|مذاهب کلامی]]&nbsp; | [[مسایل کلامی ( کلام اسلامی )|مسایل کلامی]]
 +
</div>
 +
</div>
  
|-
+
<div>
! style="float:right;padding:4px 15px;border-radius:15px;border:2px solid #999;background-color:#CFDCE0;"  | <div style="float:right;">[[فقه ( حوزه اصلی )|فقه]]</div>
+
<div class="icons">[[:رده:اعلام|أعلام و مشاهیر]]</div>
| style=";padding:10px 5px;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
+
<div class="shenidam">
:[[منابع فقه]]&nbsp; | [[احکام ( فقه ) ( فقه )|احکام]]&nbsp; | [[موضوعات احکام ( فقه )|موضوعات احکام]]&nbsp; | [[فقه اهل سنت]]&nbsp; | [[فقه شیعه]]&nbsp; <br> [[قواعد فقهی ( فقه )]]&nbsp; | [[مسایل فقهی]]&nbsp; | [[عبادات بالمعنی الاعم]]&nbsp; | [[معاملات بالمعنی الاعم]]
+
  
|-
 
! style="float:right;padding:4px 15px;border-radius:15px;border:2px solid #999;background-color:#CFDCE0;"  | <div style="float:right;">[[:رده:اعلام|أعلام و مشاهیر]]</div>
 
| style=";padding:10px 5px;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
 
 
*[[آخوندخراسانی ، محمدکاظم بن حسین،1255-1329ق.]]
 
*[[آخوندخراسانی ، محمدکاظم بن حسین،1255-1329ق.]]
 
*[[آدمی ، احمد بن محمد ، - 327 ق.]]
 
*[[آدمی ، احمد بن محمد ، - 327 ق.]]
سطر ۷۷: سطر ۷۶:
 
*[[آقا بزرگ طهرانی ، محمد محسن ، 1255 - 1348.]]
 
*[[آقا بزرگ طهرانی ، محمد محسن ، 1255 - 1348.]]
 
*[[آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 ق.]]
 
*[[آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 ق.]]
<big>[[:رده:اعلام|ادامه...]]</big>
+
[[:رده:اعلام|ادامه...]]
  
|-
+
</div>
!style="float:right;padding:4px 15px;border-radius:15px;border:2px solid #999;background-color: #A0ED85;"  | <div style="float:right;">توضیح مفهومی اصطلاحات</div>
+
</div>
| style=";padding:10px 5px;float:right;width:100%;" id="mp-tfga" |
+
<big>'''تحریف‌ ناپذیری قرآن'''</big>'''(مصونیت قرآن از هرگونه تغییر)'''
+
یکی از ویژگی‌های عمده قرآن کریم در مقایسه با دیگر کتاب‌های آسمانی، مصونیت آن از تحریف است. خداوند متعال از مصونیت قرآن از تحریف خبر داده و حفاظت از آن را خود بر عهده گرفته است: «'''إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ'''»
+
<big>'''[[تحریف‌ ناپذیری قرآن|ادامه...]]'''</big>
+
----
+
<big>'''اصل مثبت'''</big>'''(اصل عملیِ دارای اثر شرعی به واسطه امر عادی یا عقلی)'''
+
اصل مثبت از اقسام اصول عملی و مقابل اصل غیرمثبت است و به اصلی گفته می‌شود که اثر شرعی مؤدای آن ـ مستصحب در استصحاب ـ به واسطه امری عادی و یا عقلی بر آن مترتب می‌گردد.
+
<big>'''[[اصل مثبت|ادامه...]]'''</big>
+
----
+
<big>'''احکام تکلیفی'''</big>'''(مقابل حکم وضعی)'''
+
حکم تکلیفی، در برابر حکم وضعی عبارت است از حکمی شرعی که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‏گیرد؛ و وظیفه او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‏سازد، مانند حرمت نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضی از نزدیکان و اباحه احیای زمین موات و وجوب عادل بودن حاکم.  از این عنوان در اصول فقه سخن گفته‌‏اند.
+
<big>'''[[احکام تکلیفی ( فقه )|ادامه...]]'''</big>
+
|}
+
|}
+

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۵

فهرست الفبایی واژه‌ها : آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

 

نتایج جستجوی ۷۲٬۰۶۰

ویکی علوم اسلامی

پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی به منظور استفاده از ابزار های نوین اطلاع رسانی در اشاعه و ترویج طبقه‌بندی اطلاعات بر اساس اصطلاح‌نامه (Thesaurus) علوم اسلامی، در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۹ برای نخستین بار " ویکی (Wiki) علوم اسلامی " را به عنوان یک پایگاه سازماندهی دانش اسلامی، در سایت Islamicdoc.org راه‌اندازی کرد.

این پایگاه، در آغاز رشته تخصصی اصول فقه که اکثر مخاطبان آن را طلاب و اساتید حوزه های علمیه تشکیل می دهند، با قریب به ۶،۰۰۰ اصطلاح در دستور کار خویش قرار داد و پس از موفقیت و استقبال فراوان مخاطبان آن ، رشته های تخصصی دیگری هم چون : فقه با قریب به ۵۰،۰۰۰ اصطلاح و علوم قرآنی با قریب به ۱۰،۰۰۰ اصطلاح و جمعا قریب به ۶۶،۰۰۰ اصطلاح نمایه ای را به همان منوال در اختیار کاربران بیشتری قرار داد.

بی تردید در نمایه سازی منابع هریک از حوزه های تخصصی فوق الذکر اسامی دانشمندان و صاحب نظران آن حوزه و هم چنین نویسندگان و مؤلفان منابع مربوطه را مشاهده خواهیم کرد که معرفی و آشنایی با تألیفات و زندگی نامه فرهنگی آنان از جهت اطلاع رسانی بسیار مهم می باشد. بدین جهت حوزه دیگری به نام أعلام و شخصیت ها در این پایگاه راه اندازی نمودیم که حاوی بیش از ۱،۱۰۰ شخصیت همراه با زندگی نامه اجمالی آنان می باشد و جهت مطالعه و بررسی بیشتر در دسترس کاربران قرار داده شد تا در صورت لزوم اقدام به ویرایش آن ها بنمایند. البته این تعداد برای راه اندازی اولیه بوده و انشاء الله در ماه های بعد بر شمارش آن ها افزوده خواهدشد.

قابل ذکر است:در ابتدای بازگشایی صفحه ویژه هر یک از رشته های تخصصی، رده های اصلی آن را می توان مشاهده نمود و با انتخاب هر یک از رده ها به اصطلاح مورد نظر سریعتر دسترسی پیدا کرد.

هم چنین هر یک از اصطلاح نامه های موجود دارای سه بخش اصلی به شرح ذیل می باشند:

  1. حوزه اصلی
  2. واژه های نامرجح
  3. واژه های وابسته

برای هر اصطلاح علاوه بر نمایش روابط معنایی، بانک های اطلاعاتی دیگری هم چون : درختواره اصطلاحات ، فرهنگ‌نامه( توضیح مفهومی اصطلاحات )، نمایه موضوعی منابع، مستندات منابع و زندگی نامه شخصیت های مورد اشاره در نمایه ها به نمایش در می آید و کاربران این امکان را دارند که با دنبال نمودن پیوندهای بخش مستندات به صفحه مورد نظر از کتاب منتقل شده و از منابع دیجیتالی موجود استفاده نمایند.

پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی در صدد است در آینده نزدیک رشته های تخصصی دیگری از حوزه علوم اسلامی همانند : کلام اسلامی،اخلاق اسلامی، فلسفه اسلامی، منطق، علوم حدیث، حقوق و کلام جدید را به ویکی علوم اسلامی بیفزاید و کاربران را از این طریق با تمامی رشته های تخصصی علوم اسلامی آشنا گرداند.