پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اسیران باغی: مسلمانانی که علیه پیشوای عادل شورش کرده و در جریان جنگ با سپاه اسلام به اسارت در آمده‌اند، چنانچه رهبر مطاعی داشته باشند که آنان را دوباره سازماندهی کرده، به جنگ با مسلمانان بسیج نماید، کشتن آنان جایز است و در غیر این صورت، جایز نیست. 14 همچنین اسیر کردن زنان

و فرزندان باغیان و به بردگی گرفتن زنان آنان جایز نیست.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 492

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «باغی اسیر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اسیر بغات

اعم

اسیر، بغات ( فقه )

وابسته

حبس اسیر باغی، زمین گیری، زن باغی، سالخورده، عبد باغی، کودک باغی

منابع

 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 4 : صفحه 208
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 164، 165
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه (423-424)
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 53، 199
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 492
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 2 : صفحه 279، 280
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 17
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4 : صفحه (466-467)، 467
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 92
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 69