پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب ( رفتار شایسته )، احکام آشامیدن

اخص

محرمات آشامیدن، مستحبات آشامیدن، مکروهات آشامیدن

وابسته

آداب خوردن ( فقه )، آشامیدن

منابع

  • الجامع العباسی : صفحه (337
  • الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه (365
  • توضیح المسائل : صفحه 370
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 507