پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب ( رفتار شایسته )

اخص

به لحاظ سلام:
شنواندن جواب سلام، شنواندن سلام
به لحاظ نوع:
تحیت ( عام )، مصافحه ( فقه )، معانقه ( فقه )

وابسته

معاشرت ( فقه )

منابع

  • مقدمه ای برفقه شیعه : صفحه 23