پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

أجزای انسان، احکام کفار ( فقه )

وابسته

رطوبت کافر، کافر ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (369-370)