پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اباحه عقدی: اباحه حاصل از عقد.

اباحه عقدی اباحه‌ای است که مستند به عقد باشد مانند آن که در ضمن عقد لازم، اباحه مال یکی از دو طرف عقد برای دیگری شرط گردد، 1 نه به اذن شارع (--» اباحه شرعی) یا مالک (--» اباحه مالکی) در تصرف.

(--» اباحه) (--» اباحه معوّضه)

1 - فقه الصادق 15 498 - 299.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 207

اصطلاح‌نامه

اعم

اباحه ( خاص )، احکام عقود

وابسته

عقد ( فقه )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 207