پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اتلاف در عقد لازم، احکام اجاره

وابسته

اتلاف موجر، مستاجر

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 281
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه (193-194)
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه (58-59)