پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجاره ساختمان، احکام کفار ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 186
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 323