پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مستاجر

منابع

  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 130