پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجازه عقد ( فقه )

وابسته

اجاره اکراهی ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 72