پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اجازه، احکام عقود

اخص

اجازه اجاره، اجازه بیع، اجازه عقد فضولی ( فقه )، اجازه نکاح، اجازه وصیت

وابسته

عقد ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 229
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (509-510)
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 61