پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجبار ( فقه )، احکام کفار ( فقه )

وابسته

اجبار بر خمس، اجبار به بیع قرآن، بیع قرآن به کافر، کافر ( فقه )

منابع

  • کتاب المکاسب جلد 2 : صفحه (161-162)
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 88