پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

احمق ( ابله ): کودن، کم خرد.

تفاوت آن با سفیه (--' سفاهت) این است که در فقه به کسی سفیه گفته می‌شود که تنها اموال خود را در اغراض نادرست و غیر عقلایی مصرف کند 1؛ در حالی که ابله به فردی اطلاق می‌شود که از نظر خرد و اندیشه کاستی دارد.

از این موضوع در باب‌های جهاد، نکاح و شهادات سخن گفته شده است.

ابله از کسانی است که از آنان جزیه (--' جزیه) گرفته نمی‌شود. 2 گزینش دایه احمق برای شیر دادن نوزاد 3 و ازدواج با زن احمق کراهت دارد. 4 نگاه کردن

________________________________________

284

احمقی که از غریزه شهوت و میل به زن برخوردار نیست، به نامحرم جایز است. 5 به قول مشهور، ولیّ احمق بالغی که طلاق دادن را نمی‌فهمد، می‌تواند همسر او را با داشتن مصلحت طلاق دهد. 6

شهادت (--' شهادت) ابله پذیرفته نیست. 7 ابله از مصادیق مستضعف به شمار رفته، احکام آن بر او جاری می‌شود. 8

(--' استضعاف)

1 - جواهر الکلام 26 52 - 56.

2 - 21 237.

3 - 29 306 - 307.

4 - العروة الوثقی 2 799.

5 - الحدائق الناضرة 23 76 - 78.

6 - جواهر الکلام 32 6.

7 - الروضة البهیة 3 127.

8 - جواهر الکلام 30 115.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 283

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احمق ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابله، بلهاء، بُلْه، حمق ( فقه )، معتوه، مووف العقل، ناقص العقل

اعم

مستضعف

اخص

زن احمق، مرد احمق

وابسته

اقرار احمق، جزیه بر ابله، رضاع از احمق، سفیه ( فقه )، شهادت احمق، ضمان احمق، طلاق احمق، طلاق ولی، عاقل ( فقه )، قرض مال احمق، قسم احمق، نگاه غیر اولی الاربه به نامحرم، وصیت بر احمق الناس

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احمق ( فقه ) به زیرصفحه احمق ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=200

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 364
  • الدرالمنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود : صفحه 288
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 237
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 30 : صفحه 115
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 555
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 221، 283
  • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 138