پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مایعات

اخص

آب پاشی، آبیاری با آب عمومی، آشامیدن آب، آلات تحصیل آب، آلات دسترسی به آب، آوردن آب زمزم، اجاره آب، اختلاط آب با خاک، اختلاط سدر با آب، اختلاط کافور با آب، اخراج آب چشمه، ادرار در آب، ارتماس، ارسال آب بر دشمن، اسباب تملک آب، استحاله آب متنجس، استحمام با آب سرد، استشفا با آب گرم، استعمال آب، استفاده شخصی از آب مسجد، استنجا با آب، استهداء آب زمزم، استهلاک خون در آب کُر، اسراف در آب وضو، اشتباه آب مضاف با مطلق، افطار با آب، اقطاع آب، امتزاج آب با سرکه، انشعاب نهر از آب عمومی، بخشش آب غسل میت، برداشتن آب زمزم، بلعیدن جرعه آب حمام، بیع آب، بیع شیر مخلوط به آب، بیع ماهی در آب، بیمه آب آشامیدنی، پرتاب تیر برای آب، تبرک به آب زمزم ( فقه )، تحنیک با آب، تدلیس در آب قنات، تذکیه ماهی خارج از آب، تصرف در آب نهر بزرگ، تصرف شریک آب، تعارض استعمال آب با واجب اهم، تغیر آب، تماس آب با نجس، تنگی وقت استعمال آب، تنگی وقت تحصیل آب، تهیه آب با ذلت، تیمم با اعتقاد خوف ضرر آب، تیمم با اعتقاد ضرر آب، تیمم با اعتقاد عدم ضرر آب، تیمم با امکان استعمال آب، تیمم با امکان خرید آب، تیمم با امید دستیابی به آب، تیمم با بذل آب به غیر، تیمم با ترک جستجوی آب، تیمم با تنگی وقت در استعمال آب، تیمم با تنگی وقت در تحصیل آب، تیمم با خوف استعمال آب، تیمم با عدم آب، تیمم با نسیان وجود آب، جریان آب، جستجوی آب طهارت، جنابت عمدی با ضرر آب، جنایت به ارسال آب، جهاد به آب بستن، جهاد به منع آب، جوشش آب میوه، حرج در استعمال آب، حرج در تحصیل آب، حفر چاه به قصد انتفاع آب، حفر چاه به قصد تملک آب، حق سبق بر آب عمومی، حیازت آب عمومی، خروج آب اماله از مخرج غائط، خرید آب، خرید آلات دسترسی به آب، خشک کردن آب غصبی وضو، خوف از استعمال آب، دسترسی متیمم به آب، دعا هنگام شرب آب زمزم، دعای متخلی هنگام رؤیت آب، ربا در آب، رهن ماهی در آب، روایات اعتصام آب کر، ریختن آب، ریختن زباله در آب، سجده بر نباتات روییده بر آب، سرایت آب به خون کمتر از درهم، سرایت آب به خون منجمد زیر پوست، شرایط طهارت با آب، شستن کفن با آب زمزم، شستن کفن با آب فرآت، شک در اطلاق آب، شک در تغییر آب به نجاست، شک در کریت آب، شک در نفوذ آب به باطن متنجس، شهادت دو عادل به آب بیش از مسافت شرعی، شهادت دو عادل به عدم آب برای طهارت، شهادت یک عادل به عدم آب برای طهارت، صلح بر حق گذرگاه آب، ضرر طهارت با آب، ضمان ارسال آب، طلب آب برای وضو، طهارت با آب، عدالت نائب در جستجوی آب، عدم آب، عدم امکان استعمال آب، عرضه آب بر مهمان، غسل ترتیبی داخل آب، غسل در آب جاری، غسل در آب کُر، غسل میت با آب جاری، غسل میت با آب خالص، غسل میت با آب سرد، غسل میت با آب غصبی، غسل میت با آب کم، غسل میت با آب کُر، غسل میت با آب گرم، غسل میت با تعذر استعمال آب، قرض آب برای طهارت، قسمت آب، کشیدن آب چاه، مدفوع در آب، مسابقه ماندن در آب، مکیدن آب، ملکیت آب، منع آب در جهاد، میل به آب، نجاست آب، نشستن روزه دار در آب، نصب پمپ آب بدون مجوز، نگاه به عورت در آب، نگاه به نامحرم در آب، نگاه مُحْرم در آب، نماز در مجاری آب، نیابت در جستجوی آب طهارت، هدیه آب زمزم

وابسته

آب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام آب به زیرصفحه احکام آب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه (77-78)