پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام معاملات

اخص

اجرت المثل شرکت، اجرت شرکت فاسد، ارکان شرکت، اسباب شرکت، استیمان شریک، اشتباه در شرکت، انفساخ شرکت، ایجاب و قبول شرکت، بطلان شرکت، بیمه شراکتی، تأجیل در شرکت، تساوی در ضرر شرکت، تصرف شرکا، تعلیق شرکت، تفاضل در سود شرکت، تقدیم ایجاب شرکت، تلف مال شرکت، خرید شراکتی حیوان، خودداری شریک از اقباض مبیع، خیار شرکت، دعوی ارث با غیبت شریک، دعوی تأخر خرید شریک، دعوی تعدی شریک، دعوی در شرکت، رجوع از اذن شرکت، سرقت شریک، سود شرکت ( فقه )، شفعه شریک، شفعه غیر شریک، شهادت برای شریک، شهادت شریک به بیع، صلح شریک با مدعی علیه، ضرر شرکت، ضمان از شریک، ضمان تشریکی، ضمان در شرکت، ضمان شریک، عزل شریک، غرامت شرکت، فسخ شرکت، مبطلات شرکت، محل شرکت، مضارب شریک، وقف ترتیبی و تشریکی، وقف تشریکی، وکالت در شرکت، وکالت شریک در بیع، ید شریک

وابسته

شرکت

منابع

  • توضیح المسائل : صفحه 288
  • توضیح المسائل : صفحه 372
  • توضیح المسائل : صفحه 365
  • توضیح المسائل : صفحه 425