پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام معاملات

اخص

اباحه عقدی، اتلاف در عقد، اجازه عقد ( فقه )، اجرت عقود، احکام اجاره، احکام بیع، احکام بیمه، احکام جعاله، احکام حواله، احکام رهن، احکام سکنی، احکام صدقه، احکام صلح، احکام عاریه، احکام قرض، احکام کفالت، احکام مزارعه، احکام مسابقه، احکام مساقات، احکام مضاربه، احکام نکاح، احکام هبه، احکام ودیعه، احکام وصیت، احکام وقف، احکام وکالت، ارکان عقد، اشهاد بر عقود، اقباض در عقد جایز، اکراه مالک عقد، انحلال عقد، انعقاد عقود، بیع عقدی، بیمه ضمن عقود، تحمل شهادت به عقود، تزلزل عقد، تعلیق عقد ( فقه )، تقبیل ( عقد )، تنجیز عقد، جب بعد از عقد، جب قبل از عقد، خیار در عقود، دعوی در عقود، رجوع شاهد عقود، رهن عقدی، شرایط عقود، شرط خارج عقد، شرط ضمن عقد ( فقه )، شرط لزوم عقد، شهادت بر شهادت به عقود، شهادت به عقود، صلح در عقود، ضمان در عقد، قاعده انحلال عقود، قبض به عقد باطل، قبض در عقد، قسمت ( عقد )، مشروعیت عقود، معاطات در عقود، وکالت در عقد ( فقه )، وکالت عقدی، ولایت بر عقد

وابسته

احکام ایقاعات، عقد ( فقه )، عقد جایز ( فقه )

منابع

  • تحریرالمجله جلد 1-2 : صفحه 309
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 366
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 21
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه (97-98)
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 91
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-1 : صفحه 110
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 155
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 231
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 163
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 52