پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذبح

اخص

خوردن ابوین از عقیقه، قضای عقیقه، مصرف عقیقه، مقدار عقیقه، وقت عقیقه، ولیمه عقیقه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام عقیقه به زیرصفحه احکام عقیقه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.