پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سیاسات

اخص

اجازه ولی فقیه، اختیارات ولی فقیه، ارث حق ولایت، اصل عدم ولایت، اطاعت از ولایت فقیه، اعتقاد به ولایت ائمه ( ع )، اعلمیت ولایت فقیه، اکراه بر ولایت ظالم، الزام به حکم ولی فقیه، امور مختص مقام ولایت، انتصاب رهبری جامعه، انتصابات ولی فقیه، انعزال ولی فقیه، بداهت ولایت فقیه، بقای ولایت عامه، پرداخت وجوهات شرعیه به ولی فقیه، تبری از ولایت کفار، تداوم ولایت الهی، ترتیب ولایت، ترک ولایت ظالم، تساوی ولی فقیه با مردم، تشخیص انتصاب ولی فقیه، تشخیص انعزال ولی فقیه، تشخیص ولی فقیه، تصرف ولایت غیر، تعدی از مرز ولایت، تعیین ولایت فقیه، تقارن ولایت پدر با جد، جعل ولایت، حدود رابطه فقیه با مردم، حفظ مقام ولایت فقیه، حق جعل ولایت، حق ولایت، حکومت ولی فقیه، سقوط ولایت قاضی، شهادت به ولایت، عزل ولی فقیه، عقد ولایتی، فلسفه اطاعت از ولی فقیه، فلسفه تشریع ولایت فقیه، قبول ولایت فقیه، قلمرو ولایت اولی الامر، کسب به ولایت، مثبتات ولایت قاضی، مخالفت با حکم ولی فقیه، منصب ولایت ( فقه )، مهادنه ولی فقیه، نیابت ولی فقیه، نیاز به حاکم ( فقه )، نیاز به ولی فقیه، وجوب عهده داری مقام ولایت، وجوب قبول ولایت فقیه، وجوب کفایی ولایت فقیه، وظیفه ولی امر مسلمین

وابسته

ولایت ( فقه )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 649