پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، اذن ابوین در جهاد

وابسته

ابوین کافر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 24